Siguldas skriešanas apļi – 2023

Pieteikšanās

NOLIKUMS

Skriešanas un nūjošanas sacensības

SIGULDAS APĻI – 2023 treniņsacensības

MĒRĶIS

Popularizēt skriešanas un nūjošanas sporta veidus iedzīvotāju vidū.

Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, atrast kopīgus draugus un domubiedrus.

Pilnvērtīgs gatavošanās process citiem nozīmīgiem skriešanas un nūjošanas pasākumiem un
sacensībām .

Papildināt un paplašināt Siguldas novada sporta aktivitātes.

ORGANOZATORI UN VADĪBA

Sacensības organizē Siguldas Maratona klubs & Siguldas Takas sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.

Sacensību vadītājs: Kaspars Kārkliņš (tālr. nr. 29184203)

VIETA un LAIKS

Sacensības notiek Siguldā, Svētku laukumā, Leona Paegles ielā 21.

Sacensības norisinās ceturtdienās:

20.aprīlī

11.maijā,

1.jūnijā, 

6.jūlijā,

10.augustā,

7.septembrī.

Reģistrēšanās un čipu izsniegšana no plkst. 17.40.

Kopējais starts – 

Starts: SV 6 un SV 8 grupām plkst. 18.00 (600 m).

Starts : V10, SV12, SV14 grupām pl.18.20 ( 2×1 km)

Pārējiem no plkst.18.40 ( 7×1 km)

DALĪBNIEKI, VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Startē ikviens interesents, atbilstoši savām spējām un sagatavotībai. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli un organizatori nenes atbildību par treniņsacensību laikā iegūtām traumām.

Grupas skriešanā:

SV6 2017. gads un jaunāki

SV8 2015. – 2016. gads

SV10 2013. – 2014. gads

SV12 2011.- 2012. gads

SV14 2009. – 2010. gads

SV16 2007– 2008. gads

SV20 2003-2006. gads 

SV atklātā grupa 1993.-2002. gads

SV40 1983.- 1992. gads 

SV50 1973. – 1982. gads

SV50+ 1972. gads un vecāki.

Grupas nūjošanā

SV30 1993. gads un jaunāki

SV40 1973. – 1992. gads

SV50 1972. gads un vecāki

DISTANCES

SV6: mazais aplis – 600m

SV8: mazais aplis – 2x600m

SV10, SV12, SV14:  lielais aplis – 2×1 km

SV16, SV20: lielais aplis 4×1 km

SV – SV50: lielais aplis – 7×1 km, nūjošana 7×1 km.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN DALĪBAS MAKSA

Iepriekšējā pieteikšanās treniņsacensībām internetā –  siguldasmaratonaklubs.com, aizpildot dalībnieka anketu. Dalībnieku pieteikšanās un čipu izsniegšana starta vietā no plkst. 17.30.

SV6- SV20 dalība bez maksas, SV- SV50 dalības maksa 5.00 eur.

VĒRTĒŠANA

Kopvērtējumā tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi (prioritārā secība):

  1. 5 (piecos) labākos posmos uzrādītais koificents ( uzvarētāja laiks grupā tiek dalīts ar pārējo dalībnieku laiku)
  2. ja kopvērtējumā dalībniekiem sakrīt koificents, tad tiek ņemts vērā, cik posmos attiecīgie dalībnieki ir piedalījušies. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kas piedalījies vairāk posmos;
  3. ja sakrīt posmu skaits, kuros dalībnieki ir piedalījušies, tad tiek ņemts vērā dalībnieka pēdējā posmā uzrādītais laiks. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kas pēdējā posmā ir veicis distanci ātrāk.

APBALVOŠANA

7.posmā, 6.oktobrī, pēc distanču veikšanas notiks apbalvošana.

1.-3. vietu ieguvēji kopvērtējumā katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar piemiņas balvām.

ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Dalībnieka čipa nozaudēšanas vai nenodošanas gadījumā sods ir EUR 50.00.

Dalībnieka laiks tiek ņemts vērā, šķērsojot laika kontroles līniju.

Dalībnieki un viņu līdzjutēji ir informēti un neiebilst, ka pasākuma laikā viņi tiek fotografēti, un ka pastāv iespējamība, ka fotoattēli tiek izmantoti sporta un pasākuma publicitātes aktivitātēs.

Treniņsacensību organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, informējot interneta vietnēs – siguldastakas.lv 

INFORMĀCIJA PAR SACENSĪBĀM

Siguldas novada mājas lapā – www.sigulda.lv sadaļā SPORTS

Siguldas Sporta skolas mājaslapā – www.siguldassports.lv

Siguldas maratona kluba & Siguldas Takas mājas lapās – siguldastakas.lv, siguldasmaratonaklubs.com

Siguldas novada preses izdevumos.