Siguldas skriešanas apļi – 2023

Pieteikšanās

NOLIKUMS

Skriešanas un nūjošanas sacensības

SIGULDAS APĻI – 2023 treniņsacensības

MĒRĶIS

Popularizēt skriešanas un nūjošanas sporta veidus iedzīvotāju vidū.

Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, atrast kopīgus draugus un domubiedrus.

Pilnvērtīgs gatavošanās process citiem nozīmīgiem skriešanas un nūjošanas pasākumiem un
sacensībām .

Papildināt un paplašināt Siguldas novada sporta aktivitātes.

ORGANOZATORI UN VADĪBA

Sacensības organizē Siguldas Maratona klubs & Siguldas Takas sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.

Sacensību vadītājs: Kaspars Kārkliņš (tālr. nr. 29184203)

VIETA un LAIKS

Sacensības notiek Siguldā, Svētku laukumā, Leona Paegles ielā 21.

Sacensības norisinās ceturtdienās:

20.aprīlī

11.maijā,

1.jūnijā, 

6.jūlijā,

10.augustā,

7.septembrī.

Reģistrēšanās un čipu izsniegšana no plkst. 17.40.

Kopējais starts – 

Starts: SV 6 un SV 8 grupām plkst. 18.00 (600 m).

Starts : V10, SV12, SV14 grupām pl.18.20 ( 2×1 km)

Pārējiem no plkst.18.40 ( 7×1 km)

DALĪBNIEKI, VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Startē ikviens interesents, atbilstoši savām spējām un sagatavotībai. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli un organizatori nenes atbildību par treniņsacensību laikā iegūtām traumām.

Grupas skriešanā:

SV6 2017. gads un jaunāki

SV8 2015. – 2016. gads

SV10 2013. – 2014. gads

SV12 2011.- 2012. gads

SV14 2009. – 2010. gads

SV16 2007– 2008. gads

SV20 2003-2006. gads 

SV atklātā grupa 1993.-2002. gads

SV40 1983.- 1992. gads 

SV50 1973. – 1982. gads

SV50+ 1972. gads un vecāki.

Grupas nūjošanā

SV30 1993. gads un jaunāki

SV40 1973. – 1992. gads

SV50 1972. gads un vecāki

DISTANCES

SV6: mazais aplis – 600m

SV8: mazais aplis – 2x600m

SV10, SV12, SV14:  lielais aplis – 2×1 km

SV16, SV20: lielais aplis 4×1 km

SV – SV50: lielais aplis – 7×1 km, nūjošana 7×1 km.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN DALĪBAS MAKSA

Iepriekšējā pieteikšanās treniņsacensībām internetā –  siguldasmaratonaklubs.com, aizpildot dalībnieka anketu. Dalībnieku pieteikšanās un čipu izsniegšana starta vietā no plkst. 17.30.

SV6- SV20 dalība bez maksas, SV- SV50 dalības maksa 5.00 eur.

VĒRTĒŠANA

Kopvērtējumā tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi (prioritārā secība):

 1. 5 (piecos) labākos posmos uzrādītais koificents ( uzvarētāja laiks grupā tiek dalīts ar pārējo dalībnieku laiku)
 2. ja kopvērtējumā dalībniekiem sakrīt koificents, tad tiek ņemts vērā, cik posmos attiecīgie dalībnieki ir piedalījušies. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kas piedalījies vairāk posmos;
 3. ja sakrīt posmu skaits, kuros dalībnieki ir piedalījušies, tad tiek ņemts vērā dalībnieka pēdējā posmā uzrādītais laiks. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kas pēdējā posmā ir veicis distanci ātrāk.

APBALVOŠANA

7.posmā, 6.oktobrī, pēc distanču veikšanas notiks apbalvošana.

1.-3. vietu ieguvēji kopvērtējumā katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar piemiņas balvām.

ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Dalībnieka čipa nozaudēšanas vai nenodošanas gadījumā sods ir EUR 50.00.

Dalībnieka laiks tiek ņemts vērā, šķērsojot laika kontroles līniju.

Dalībnieki un viņu līdzjutēji ir informēti un neiebilst, ka pasākuma laikā viņi tiek fotografēti, un ka pastāv iespējamība, ka fotoattēli tiek izmantoti sporta un pasākuma publicitātes aktivitātēs.

Treniņsacensību organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, informējot interneta vietnēs – siguldastakas.lv 

INFORMĀCIJA PAR SACENSĪBĀM

Siguldas novada mājas lapā – www.sigulda.lv sadaļā SPORTS

Siguldas Sporta skolas mājaslapā – www.siguldassports.lv

Siguldas maratona kluba & Siguldas Takas mājas lapās – siguldastakas.lv, siguldasmaratonaklubs.com

Siguldas novada preses izdevumos.

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS SIGULDAS PUSMARATONAM – 2022. GADA 2. JŪLIJĀ!

Reģistrēšanās:

Vienā skrējienā vesela valsts!

SIGULDAS PUSMARATONS 2022

Skrējienu seriāls “SKRIEN LATVIJA 10. SEZONA”

2021./2022. Gads

NOLIKUMS

 1. ORGANIZATORI.

Siguldas pusmaratonu organizē biedrība “Siguldas maratona klubs” sadarbībā ar Siguldas novada domi.

 1. SKRĒJIENA DATUMS UN VIETA.

2022. gada 2. jūlijs, Sigulda (Siguldas Sporta centrs  – Ata Kronvalda ielā 7A)

 1. DALĪBNIEKI.

5,25 km un 10,5 km distancēs var piedalīties ikviens (ne jaunāks kā dzimis 2013.g.).

Pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2005. gadā vai vecāki. Ja pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt tikai ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai šādu dalībnieku pieteiktu sacensībām pusmaratona vai maratona distancei, lūdzam rakstīt uz info@skrienlatvija.lv.

Bērnu skrējieni paredzēti dalībniekiem četrās vecuma grupās, sākot no 2010. g. dzimušiem un jaunākiem. Skatīt sadaļu “Distances un vecuma grupas”.

 1. REĢISTRĀCIJA.

Reģistrēties Siguldas pusmaratonam var internetā siguldasmaratonaklubs.com, skrienlatvija.lv, sportlat.lv no 28.03.2022.

 1. SACENSĪBU PROGRAMMA.
 1. DALĪBAS MAKSAS.

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

Siguldas novada iedzīvotājiem – 20% atlaidi Siguldas novada iedzīvotājiem ar ID kartēm, un ka  Siguldas novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem, kuri deklarēti Siguldas novadā ne vēlāk kā uz 2022. gada 1. janvāri plkst.0.00 līdz 19 (deviņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot), ja persona vēl mācās vidējās izglītības iestādē, un Siguldas Sporta skolas audzēkņiem, kamēr persona mācās attiecīgajā izglītības iestādē, dalība skriešanas sacensībās ir bez maksas (dalibu apmaksā Siguldas novada pāšvaldība) Siguldas novadā deklarētajiem līdz 30.06.2022.tiek piemērots dalības maksas pirmais termiņš ( 28.03.-10.06.2022)!!!

Apmaksas periods21,0975 km10,5 km5,25 km21,0975, 10,5 un 5,25 km*Bērnu skrēj.Nūjošana
28.03 – 10.06.2022.EUR 22EUR 18EUR 18EUR 8EUR 5EUR 18
11.06. – 30.06.2022.EUR 30EUR 25EUR 25EUR 15EUR 10EUR 25
Tikai EXPO 01.07. – 02.07.2022.EUR 40EUR 35EUR 35EUR 20EUR 15EUR 35

* jauniešiem, kas dzimuši 2003. gadā un jaunāki.

No garākas distances uz īsāku var pārreģistrēties bez maksas, nosūtot e-pastu uz info@skrienlatvija.lv, līdz iepriekšējās nedēļas svētdienas plkst 24:00, pasākuma nedēļā distances maiņa uz īsāku maksā 5 EUR.

No īsākās distances uz garāku var pārreģistrēties, samaksājot pieteikšanās perioda attiecīgo distanču cenu starpību, nosūtot e-pastu uz info@skrienlatvija.lv, līdz iepriekšējās nedēļas svētdienas plkst 24:00, pasākuma nedēļā distances maiņa uz garāku maksā 10 EUR. Katra posma organizatori patur tiesības piešķirt cenu atlaides pēc saviem ieskatiem atsevišķām dalībnieku grupām.

! Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību. Tāpat dalības maksa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

Reģistrējoties pasākuma dienā, var netikt nodrošināts pilns serviss.

 1. DISTANCES UN VECUMA GRUPAS.

Pusmaratons, 21,0975km

 Sievietes Vīrieši
S1982. – 2005. dzimš. g.V1982. – 2005. dzimš. g.
S401972. – 1981. dzimš. g.V401972. – 1981. dzimš. g.
S501971. dzimš. g. un vecākasV501962. – 1971. dzimš. g.
  V601961. dzimš. g. un vecāki

10,5 km skrējiens

 Sievietes Vīrieši
SNJ2002. – 2013. dzimš.g.VNJ2002. – 2013. dzimš.g.
SN201992. – 2001. dzimš. g.VN201992. – 2001. dzimš. g.
SN301982. – 1991. dzimš. g.VN301982. – 1991. dzimš. g.
SN401972. – 1981. dzimš. g.VN401972. – 1981. dzimš. g.
SN501971. dzimš. g. un vecākasVN501962. – 1971. dzimš. g.
  VN601961. dzimš. g. un vecāki

5,25 km skrējiens

 Sievietes Vīrieši
STB2006. – 2013. dzimš. g.VTB2006. – 2013. dzimš. g.
STA2003. – 2005. dzimš. g.VTA2003. – 2005. dzimš. g.
ST2002. dzimš. g. un vecākasVT2002. dzimš. g. un vecāki

Bērnu skrējiens, 200m, 400m un 800m

 GrupaMeitenes GrupaZēni
SB12015. dzimš. g. un jaunākas – 200mVB12015. dzimš. g. un jaunāki – 200m
SB22013. – 2014. dzimš. g. – 400mVB22013. – 2014. dzimš. g. – 400m
SB32011. – 2012. dzimš. g. – 400mVB32011. – 2012. dzimš. g. – 400m
SB42009. – 2010. dzimš. g. – 800mVB42009. – 2010. dzimš. g. – 800m

NŪJOŠANAS distancē startē dalībnieki bez vecuma ierobežojuma kopējā grupā.

 1. APBALVOŠANA.

Distancēs:

 • 21,0975km;
 • 10 km skrējienos;
 • 5 km skrējienos;
 1. Pusmaratons– 1.-3.v. katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
 2. 10km skrējiens– 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē
 3. 5km skrējiens– 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē 
 4. Komandu vērtējums– 1.-3.v. ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.

Katrs finišētājs saņem Siguldas suvenīru, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku. 

Siguldas pusmaratona komandu vērtējumā apbalvo no 1. līdz 6. vietai ieguvušās komandas ar pasākuma atbalstītāju balvām.

Lai noteiktu labāko komandu tiks vērtēti komandas dalībnieku iegūtie punkti.

Dalībnieku punkti tiek aprēķināti atbilstoši uzrādītajam rezultātam individuālajā kopvērtējumā attiecībā pret konkrētās distances uzvarētāja rezultātu un reizinot ar 1000 (attiecīgi vīriešu un sieviešu konkurencē). Katrā posmā tiek ņemti vērā 5 labākie individuāli iegūtie punkti un tie tiek summēti.

 1. KOMANDAS VEIDOŠANAS PRINCIPS:

Dalībnieki:

Komandas var veidot individuāli skrējēji, skriešanas klubi un uzņēmumi atsevišķi.

Vienas komandas sastāvā drīkst būt minimums 5, bet maksimums 10 dalībnieki jebkādās dzimumu proporcijās.

DistanceDalībnieku skaits ieskaitei
21.0975 km1
10-12 km1
5-7 km1
Jebkura iepriekšminētā distance2

Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā.

Lai piedalītos komandu ieskaitē, jāiesūta komandas sastāva pieteikums uz e-pastu info@skrienlatvija.lv līdz 07.09.2021 plkst.18.00 (komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas datums un komandas sauklis).

 1. EPIDEMIOLOĢISKĀS PRASĪBAS UN NOTEIKUMI

Sacensību seriāls noris atbilstoši valstī noteiktajiem vīrusa Covid-19 ierobežojošajiem noteikumiem seriāla katra konkrētā posma laika periodā. Pasākuma apmeklētāju/skrējēju limiti, kā arī kustības ierobežojumi sacensību centrā un citi saistošie noteikumi tiek izziņoti katram seriāla posmam atsevišķi.

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25. pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Skrien Latvija ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 1. FOTO UN VIDEO.

Visos posmos tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem „Skrien Latvija 2020” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

 1. DROŠĪBA

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu (Ja maratona vai pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!) Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 1. DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 1. CITI NOTEIKUMI

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posma nolikuma lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.

Sekojiet līdzi jaunumiem bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv mājas lapā sadaļā Valmieras maratons.

 1. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ.

Organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posmu nolikumos, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt tajos izmaiņas.

Divu tiltu skrējiens 2019

Rezultāti

Laiks un vieta

Sacensības notiks 2019.gada 24.novembrī Siguldā (Gaujas Senlejā – Krimuldas serpentīnceļa pakājē). Automašīnas varēs novietot stāvlaukumā pie gaisa tramvaja galapunkta Krimuldā. Sacensību centrs būs pie Krimuldas serpentīna ceļa sākuma kalna pakājē. STARTS PL.12.00 ( 600m, 3. km 6 km) un 13.00 (9.3 km skriešana/nūjošana un 12.86. km skriešana)

Sacensību programma:

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās 11:00 -11:55
12.00 ( starts bērniem 600 m , 3 km un 6 km distancē)
13.00 ( starts 9.3 km skriešana/nūjošana, 12. 86 km skriešana distancēs)
Apbalvošana 14:30

Mērķis un uzdevumi

Veicināt veselīgu dzīves veidu.
Iepazīstināt sabiedrību ar dažādiem sporta veidiem.
Iepazīstināt dalībniekus ar Siguldas gleznaino dabu.
Mērķa īstenošanai uzdevums ir sarīkot kvalitatīvas, aizraujošas un katra fiziskās sagatavotības līmenim atbilstošas sacensības.

Sacensības rīko

Siguldas Maratona klubs & Siguldas Takas sadarbībā, sacensību galvenais tiesnesis Kaspars Kārkliņš – tel.mob.29184203

Dalībnieki

Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits. Vecuma grupas:

VS6 1969.dz.g un vecāki
VS5 1970.-1985.dz.g.
VS4 1986.-2001.dz.g.
VS2 2002.-2006.dz.g.
VS1 2007.- 2011.dz.g
Vbērnu 2012.dz.g. un jaunāki

Distance

Sacensību dalībniekiem tiek piedāvāta sekojošas distances:

12,86 km ( vīriešiem – V4,V5)
9,3 km ( vīriešiem – V6, sievietēm – S4, S5)
6 km ( open vīrieši, vīrieši – V2, sievietes S2, S6)
3 km ( open sievietes, vīrieši – V1, sievietes S1)
600m ( 2012.gadā dzimušie un jaunāki)
NŪJOTĀJIEM 9.3 KM APLIS

Krosa skrējiens notiek ar kopējo startu.

Trase ir marķēta un marķējums trasē izvietots ik pēc 80m.

Drošība

Katrs sacensību dalībnieks pirms starta ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. Sacensību dalībniekiem sacensību laikā skrienot jāievēro satiksmes noteikumi.

Vērtēšana

Dalībnieki katrā klasē startē ar kopējo startu. Katrā klasē uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci. Dalībniekiem rezultāti tiks uzņemti elektroniski ar Ident sistēmu.

Apbalvošana

1. – 3. vietu ieguvēji visās vecuma grupās tiek apbalvotas ar balvām.
Open S un Open V grupā tiks apbalvots viens dalībnieks pēc izlozes.

Dalības maksa

Līdz 20. novembrim, piesakoties online: SV3, SV4, SV5, SV6 , Open SV, Nūjošana – 7.00 Eur.-,
VS1, VS2 4.00 Eur.-, bērniem 2.50 Eur.-

Piesakoties sacensību dienā: SV3, SV4, SV5, SV6, Open SV, Nūjošana – 9.00 Eur.-,
VS1, S2 6.00 Eur.-, bērniem 4.00 Eur

Trases shēma